Curriculum Vitæ

van

Gideon van Melle


Personalia

Geboorteplaats: Haarlem (NL)
Geboortedatum: 23—09—1944
Nationaliteit: Nederlandse

Specialiteit

Tropische Ecologie en Bosbeheer, Project beheer, Beheer Natuurparken, evaluatie projecten, Milieu Profielen, Milieu Effect Rapportages.


Talen

Nederlands: moedertaal.
Engels: schrijven, lezen en spreken: zeer goed.
Spaans: schrijven, lezen en spreken: goed.
Frans: schrijven: redelijk, lezen en spreken: goed.
Portugees: schrijven: redelijk, lezen en spreken: goed.
Duits: schrijven, lezen en spreken: redelijk.

Hogere opleidingen

1963—1966  Koninklijk Instituut voor de Marine, Den Helder. Opleiding tot Marine Officier: navigatie en Management.
1966—1974 Landbouw Universiteit Wageningen. Doctoraal (Ir.) Tropische bosbouw. Afstudeervakken: tropische houtteelt, tropische bodemkunde, natuurbescherming en erosie controle.
1968 Bosbouw Praktijkschool, Heidemij, Arnhem.[IPC] (Certificaat 6-weekse cursus)
1980—1981  Internationaal Instituut voor Luchtkartering en Aardkunde (ITC), Enschede. Postdoctorale cursus "Rural Survey" technieken, inclusief terrein analyses, natuurlijke grasland management, land evaluatie, luchtfoto interpretatie, satellietfoto interpretatie.
1991—1992  Open Universiteit: cursus Milieu Economie. Certificaat eerste module.

Werk Ervaring

2017—present Volunteer for Natuurmonumenten

2010—2017: Senior Expert bij vrijwilligersorganisatie PUM
2003—2010: Ambassadeur Seniorweb
1998—2003 Programmeur niveau VI voor PinkRoccade Finance. Zie ook mijn ICT profiel
1995—1998 ZZP'er in Tropische houtteelt en fyto-ecologie. Adviseur over milieukwesties en tropisch bos exploitatie van GroenLinks. Adviseur voor kleine projecten op het milieu bescherming van het tropisch regenwoud van Afrika tot de Unie van internationale natuurbescherming IUCN.


LANGE CONTRACTEN

Kenia 1994—1995 Team Leider en plaatselijke Project Coördinator van het Keniaanse Programma voor bescherming en Beheer van het Inheems Regenwoud. Het project betrof de Regenwoud Reservaten van "Mount Kenya" en de Mangrove bossen van Lamu. Het werk bestond uit de dagelijkse financiële en technische kwaliteitscontrole van het project, de projectadministratie, het coördineren van project activiteiten, acquisitie van materieel and adviseurs. Daarnaast het maken van studies over het beheer met participatie van de plaatselijke bevolking van de inheemse bosreservaten van "Mount Kenya" en de mangrove bossen aan de Noordkust van Kenia.

Kaapverdische eilanden 1987—1991 SARDEP Deskundige Bosbouw, Hoofd van het deelproject "Geïntegreerde plattelandsontwikkeling Planalto Leste". De belangrijkste taak bestond uit het beheer en controle van de bosbouw activiteiten. Erosiecontrole maatregelen in de hogere gebieden van het water opvang bekken van het eiland Santo Antão. Andere activiteiten waren het installeren van een kleine mobiele houtzagerij voor de plaatselijke houtproductie, inclusief de voorbereidende terreinanalyses voor exploitatie en extractie van hout. Het aanpassen van de boomkwekerijen met moderne aangepaste kweektechnieken. Als project leider verantwoordelijk voor 800 bosarbeiders en twee hoofd kwekerijen. Het opzetten van een Natuur Educatie programma, gericht op een toename van de milieubewustheid van de plaatselijke bevolking. Vorming en training van een professioneel bosexploitatie team. Lange termijn bosteelt en bosexploitatie planning. Landgebruiksplanning en introductie van betere methoden voor landbosteelt. Planning van rurale en boswegen. Onderzoek naar ontwikkeling van wortelsystemen, kwekerij technieken, potgrondsamenstelling voor kwekerijen. Groeiproeven van boomsoorten op 15 proefvelden. Het verzamelen van planten voor het lokale herbarium en het "Herbarium Vadense" in Wageningen. Het schrijven van een handboek over bomen interessant voor de houtteelt en erosiebestrijding op Kaapverdië. Veldtraining van 30 boswachters.

Costa Rica 1981 — 1985 Deskundige in tropische ecologie en bosbeheer voor de Costarricaanse Natuurbeschermingsassociatie (ASCONA). Het werk bevatte het advies geven voor het oplossen van een groot aantal milieu problemen, zoals: lucht- en watervervuiling door palmolie raffinaderijen, watererosie, illegale bosexploitatie en overgrazen in tropisch laagland- berg en mangrove bossen. De supervisie over stages van studenten van het ITCO in Cartago, betreffende tropische regenwoud inventarisaties. Begeleiding van studenten van de Landbouw Universiteit Wageningen op het gebeid van kustwater vervuiling in de mangrove lagunes van Puntarenas. Lid van de adviesraad van de staf van het landbosbouw project van GTZ/CATIE in Puriscal. Studies in actueel landgebruik en capaciteit voor landgebruik met behulp van luchtfoto interpretatie in twee proefgebieden van de provincie Puriscal. Het houden van radio en TV praatjes, het schrijven van artikelen in kranten en tijdschriften over het milieu en milieubescherming in Costa Rica.

Mali 1977—1980 Assistent Deskundige in ecologie, plaatsvervangend projectleider. Na het feitelijke starten van het project (opzetten kantoren, bibliotheek, logistiek, infrastructuur e.d.) bestond het werk uit inventarisatie van de flora en fauna van het Nationale Park "Boucle du Baoulé" en het bestuderen van de relatie tussen grote herbivoren en de vegetatie. De verantwoording voor het opzetten en onderhouden van een veldherbarium en een referentie bibliotheek. De verantwoording in het veld voor het nemen van planten monsters, het begeleiden van studenten uit Mali en Nederland. Tellen en waarnemen van groot wild in het park. Voorlichting aan de plaatselijk bevolking over wildgebruik. Deelname aan congres over wildgebruik in Cairo, Egypte.

Nederland 1975—1977 Assistent deskundige in ecologie voor het Wildbeheer project RURGS (Recherche de l'Utilisation Rationnelle du Gibier au Sahel) bij de Vakgroep Natuurbeheer van de Landbouw Universiteit Wageningen. Een voorbereidende missie van 1 maand naar Mali voor het uitkiezen van het project gebied. Het schrijven van het project voorstel en het voorbereiden van het project. Een studiereis van 2 maanden naar Kenia en Tanzania langs de Nationale Wild Parken en onderzoeksinstellingen voor wildbeheer. Bezoeken aan de FAO in Rome en de IUCN in Zwitserland.

Nederland 1975 Wetenschappelijk medewerker aan de Vakgroep Tropische Houtteelt van de Landbouw Universiteit Wageningen. Statistische manipulatie van groei cijfers van een proefveld in het laagland regenwoud van Suriname. Resultaten vastgelegd in een intern wetenschappelijk rapport.

Nieuw-Zeeland 1970—1971 Stage van 6 maanden aan het Bosbouw Onderzoek Station in Rotorua, Nieuw Zeeland. Onderzoek naar de groei eigenschappen van populieren klonen voor de pulp and papier productie in connectie met erosie controle. De resultaten zijn gepubliceerd als technical report # 29, of de Nieuw-Zeelandse Bosdienst.


KORTE CONTRACTEN

Indonesië Aug 2010

Advisering en evaluatie houtteeltkundige aspecten bij projecten van NGO Trees4Trees als Senior Expert bij PUM.

Guatemala Nov—Dec 1993

NedWorc/DGIS. Korte uitzending naar Guatemala. Herformulering van een plattelandsontwikkelingsproject gefinancierd door de IFAD and de Nederlandse regering. Analyse van de bodembescherming en bosbouw componenten, evaluatie van de invloed van het project op het milieu. Versterking van de bosbouw en natuurbeschermingscomponenten van het project. Formulering of additionele bosbouw projecten.

Belarus Sep 1993

ARCADIS BV, Arnhem. Korte uitzending naar Belarus. Evaluatie van de milieu invloed van een voorgesteld Nationaal Project, te financieren door de Wereld Bank. De mogelijke negatieve invloed op het milieu van een voorgestelde intensivering van de bosexploitatie werd onderzocht en voorstellen gedaan voor mogelijke verlichtende maatregelen.

Kenia 1991—1992

Deskundige in Ecologische bosbouw en herbebossing voor CTS CONSULTING (EKONO) OY, Finland, gefinancierd door FINNIDA (Finland Agency for International Development Aid). Lid van een team van adviseurs voor het maken van een Bosbouw Meester Plan van Kenia. Diverse korte uitzendingen naar Kenia. Evaluatie of bestaande projecten en programma's betreffende sociale bosbouw. Evaluatie van landbosbouw proeven. Sociaal-economische studies betreffende landbosbouw gerelateerd kleine ondernemingen en huishoudelijke industrieën. Project voorstellen betreffende landbosbouw, silvo-pastorale begrazings systemen and bodembescherming in de Aride en Semi-aride klimaatzones van Kenia.

Mali Okt 1992

AGRER SA, Brussel. Korte uitzending naar Mali, gefinancierd door het UNDP, voor de evaluatie van de status van het groot wild in het Nationale Park "Boucle du Baoulé" en het doen van voorstellen voor toekomstige actief voor gedetailleerde inventarisatie van het wild en het maken van een beheersplan voor het park. Twee veldbezoeken werden georganiseerd en uitgevoerd en een luchtverkenning met een klein vliegtuig. Wild tellingen weden uitgevoerd en een analyse van de vegetatie gemaakt op frequentie en abundantie van de soorten. De invloed van menselijke nederzettingen en activiteiten op het wild en de vegetatie werd onderzocht.

Costa Rica Apr—Mei 1991

DGIS Maart 1991 Korte uitzending naar Costa Rica voor de evaluatie van een Bosbouw ontwikkelingsprogramma voor de herbebossing en het beheer van natuurlijke bossen, gefinancierd door de "Debt-Swap for Sustained Development". Ongeveer 30 projecten betreffende sociale bosbouw en natuurbescherming werden bezocht en geëvalueerd. Voorstellen werden gemaakt voor toekomstige beheer en uitbreiding van het programma.

Nederland aug—sep 1993. ARCADIS BV. Tijdelijk medewerker als Deskundige in Tropische ecologie en bosbouw. Acquisitie van projecten, maken van project voorstellen.

Nederland feb 1992. HASKONING BV. Tijdelijk medewerker als deskundige in Tropische ecologie en bosbouw. Acquisitie van projecten, maken van project voorstellen.

Nederland 1990—1991. EFD Breda. Tijdelijk medewerker als deskundige in Tropische ecologie en bosbouw. Acquisitie van projecten, maken van project voorstellen.

Nederland Apr 1990. AGRO VISION HOLLAND BV. Tijdelijk medewerker als deskundige in Tropische ecologie en bosbouw. Acquisitie van projecten, maken van project voorstellen.

Costa Rica 1986—1987

Freelance Adviseur. GTZ - Costa Rica, CCC - Costa Rica. Studies over de estuaria en mangrove bossen van Puntarenas. Assistent manager van het Zeeschilpadden Onderzoek Station in Tortuguero, Oostkust van Costa Rica. Landgebruik evaluatie studies voor the GTZ project in Puriscal.

Midden Amerika 1987

Korte uitzending as bosbouw deskundige voor the Europese Unie, met bezoeken aan Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica and Panama. De analyse van de bosbouw en bosexploitatie situatie in de regio en het doen van aanbevelingen voor het opzetten van een regionaal programma ter verbetering van de bosbouw, export van tropisch hardhout en pulphout en de bosbescherming, gefinancierd door de Europese Unie.

Nederland 1970

Studentenassistent op de vakgroep Fytopathologie van de Landbouw Universiteit Wageningen. Practicum leider voor plantenzieketekunde.

Nederland 1970

Studentenassistent op de vakgroep Fytopathologie van de Landbouw Universiteit Wageningen. Practicum leider voor plantenzieketekunde.

TNO 1972

Veldassistent grondwater onderzoek Betuwe. Studenten medewerker voor een veld onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater in de Betuwe en de Gelderse Vallei.


ANDERE RELEVANTE VAARDIGHEDEN

Lange ervaring (sinds 1985) met IBM compatibele PC's. Goede kennis van DOS, Windows 3.1x en Windows 95, kennis van installatie van hardware. Goede kennis van Word (2.0—8.0) and WordPerfect (5.0—7.0) voor het schrijven van documenten met gecompliceerde lay-outs 1985. Kennis van dBase, Lotus 123, Excel (5.0—8.0) Access (2.0—8.0), Microsoft Office 95—97 en een hele reeks van andere Windows applicaties. Goede kennis van het Internet, BBS'en en CompuServe. Enige kennis van programmeren in dBase, Basic and WordBasic. Windows Online Help auteur sinds 1992. Schrijver en samensteller van Elektronische tijdschriften over Windows applicaties en Shareware, Tips voor Windows 3.1x and Windows 95.

Kennis van en ervaring met software voor dubbele boekhouding. Ervaring als project leider in project administratie.

Schrijver van Wetenschappelijke en Populair wetenschappelijke artikelen over milieu zaken.

Rijbewijs B—E.


RELEVANTE PUBLICATIES


zie ook: WUR Bibliotheek
1972 Poplars for Production Forestry in New Zealand. Rotorua [s.n.] 1972, 64p. Forest establishment report. Production forestry branch. F.R.I., Rotorua. New Zealand Forest Service Report # 29.
1974 Wildlife Utilisation in the Sahel. Concerning the meat-production of large herbivores in the Sahel. WAGENINGEN, LU 1974, 57p. Agricultural University. isn: 307909.
1975 Uitwerking van enkele gegevens van een stuk ongerept laagland regenbos in Suriname. Interne Publicatie 25 pp. Landbouwhogeschool Wageningen afd. Bosbedrijfsregeling
1975 [Wildlife Utilization in the Sahel](Dutch) Intermediair 11(3), 47—51.
1976 Afrika's voedsel-alternatief: de wilde fauna. Intermediair 12(39), 43—5.
1982 [Treatment of effluents of Palm Oil Refineries] (Sp). Tecnología en Marcha 1982, 5(1,2), 17—23. Cartago, Costa Rica.
1982 [Two areas on Costa Rica and their landuse: Puriscal and Aguirre] (Sp). Lecture at the second seminar of the SUCA IICA. In: Recursos Naturales en Centroamérica, Hoy. 1982, p. 23—39. San José, Costa Rica.
1983 [The actual land use of the sub region Puriscal] (Sp) Land-use map 1 : 50.000, with explanation. In: Heuveldop,J. ed. El componente Arboreo de la Subregión Puriscal. CATIE/GTZ, Turrialba, Costa Rica.
1983 Tratameniento de los Effluentes de las Plantas Procesadoras del aceite de palmaEl Medio Ambiente, ASCONA. San José, Costa Rica.
1983 [The problem of Solid Waste in Costa Rica] (Sp) the actual situation and in the near future. unpublished. José, Costa Rica.
1983 [Landuse in the coastal zone of Quepos and Manuel Antonio] (Sp) Comparison between the years 1947, 1957, 1974 and 1981). Publicaciones Geográficas del "Informe Semestral Julio Diciembre 1983". Suplemento del vol. 29, 17 p., 5 anexos. IGN/MOPT, San José, Costa Rica.
1984 [A study on the landuse capacity of two areas in the sub regions Puriscal y Cariagres, Costa Rica.] (Sp) Turrialba, CATIE 1984, 40 P.(Informe Técnico, serie técnica #40).isn: 214510. CDD: 333.72097286. ISBN: 9977 951 26 8. AGRINTER E10 G354.
1986 [Costa Rica: Paradise for Ecologists] (Dutch) Intermediair 22(10), 51—7.
1987 [Report of a CEE forestry mission to the Central America]. (Sp) Magarò, C & G. van Melle. CEE/TRANSTEC, Brussels, 1987.
1987 Proposition paper 5th phase Santo Antão Rural Development Project. Blink, Drs. D., Ing. L.Schoof, Ir.G.van Melle. GRABOWSKY & POORT BV/Den Haag, 1987.
1990 Plano do Gestão do Perímetro Florestal do Planalto Leste-Santo Antão, República de Cabo Verde. Ministério de Desenvolvimento Rural, Dirrecção Regional Santo Antão.
1990 Tree Species Elimination Trials. Planalto Leste-Santo Antão, República de Cabo Verde. Working Document no.1. MDRP/SARDEP.
1990 [Research note tree elimination trial Pé de Morro].(Pt.) Investigação Agrária, Boletim Técnico de INIA, vol.3,No.3,Dezembro 1990, page 93—5, Praia, Cabo Verde.
1991 [Manual of Common Forestry Tree Species on Planalto Leste, Santo Antão] (Pt.) Working Document no.3. MDRP/SARDEP. 125p. Cabo Verde.
1991 [Review Mission Report of the Forestry Development Fund] (Sp.) Ginneken, Ir.P.C.W.A.van; Ir.G.van Melle; Ing R.Solórzano & Ing R.Vargas Brenes. San José, Costa Rica. 99p. Unpublished report for Min. of BUZA/DGIS/DLA/MA.
1991 Forestry on Santo Antão, Cape Verde. no 24, vol. 10(3). Newsletter BOS, Wageningen, Holland.
1992 Reafforestation in Arid and Semi-Arid Lands of KENYA. KFMP, MENR, Nairobi, Kenya.

ANDERE ACTIVITEITEN EN INTERESSES

Reizen. Midden Amerika, Mexico en California. Zeiltrips in de Caribische Eilanden St. Vincent, St. Lucia, Bequai, de Grenadines, Trinidad & Tobago, Guadeloupe, en Barbados. Reizen in Zuid Amerika: Suriname, Frans Guyana, Colombia, Ecuador en Amazonia Brazilië. Trips in Afrika: Mozambique, Zuid Afrika, Zimbabwe, Zambia, Lesotho, Swaziland, Tanzania, Kenia, Mali, Ivoorkust, Senegal en Egypte, Tunis. Trips naar Nieuw Zeeland en Australië.

Hobby's en Sporten. Tekenen, Aquareleren, fotograferen, website ontwikkeling en programmering. Diepzeeduiken, zeilen, windsurfen, roeien, hockey.

Valid HTML 5!   Correct CSS!