Profile

 

Bijgewerkt tot:

 

14-04-2005

 

Naam:

E-mail:

 

Ir Gideon van Melle

email adres

 

Klik hier om het profiel in Word formaat te downloaden  

 

Resumé in Word formaat  

Postadres: 

Geboortedatum:

 

Heemskerklaan 37, 6881 EL Velp (Gld) 

23-09-1944

Telefoon: 

Werkervaring sinds:

06-54290257 

26-07-1998

 

 Opleiding algemeen

 Opleiding informatica

 Methoden en technieken

 *

OU: Milieu-economie

Int. Inst. voor Luchtkartering & Aardkunde

Landbouwuniversiteit Wageningen

Kon. Instituut van de Marine

HBS-B

 

Powerhouse 4GL v.8

Computrain, MSAcces97 VBA

Hyp/Temt.Essbase Fund.&Syst.Adm.

Hyp/Temt.Essbase Optim.& Essbase 5 Rel.

Prev. Syst.beh. Progress Database

Temtec, Execut. viewer training

PION: COBOL Mainframe Ontwikkelaar 

Datawarehousing

OLAP

Struct. Program.

Data Mining

Data Modelling

Struct. Design

 

C

C

C

A

A

A

 

 

 Programmeertalen

 *

 DB/DC-systemen

*

 Hardware

*

 Operating systemen

 *

 Tools

*

HTML

SQL

VBA

Visual Basic

Word-basic

COBOL II

D

D

D

D

D

B

Essbase

MS Access

Progress

Oracle 8.1 

D

D

C

 

PC

IBM Mainframe

IBM RS/6000

Vax, Alpha

 

D

A

A

A

 

DOS

Windows

BS2000

VSE series

Unix

 

D

D

A

A

 

MS Help 4.02

HTML Editor

MS Access

MS Office

Visual Basic 6.0

Adobe Acrob.

Vis. SourceSafe

E

D

D

D

D

C

B

 

 

 Toepassing

 *

 PL

 IA

 FO

TO

 PR

 Branche

Rapportagesysteem

Verzekeringssysteem

Klanten Informatiesysteem

Personeelsinformatiesysteem

Premie-Verzekerings-Systeem

Management-Informatiesysteem

Ziekteverzuimsysteem

Urenregistratiesysteem

Salaris- en HRM systeem

Internet

Ziekteregistratiesysteem

Management-Informatiesysteem

Vakantiehuizenssysteem

Internet

Elektronisch nieuwsbrievensysteem

Diversen

 

C

C

C

C

B

C

C

C

C

C

C

C

B

C

D

C

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

 

X

 

 

Verzekeringen

Verzekeringen

Verzekeringen

Verzekeringen

Verzekeringen

Verzekeringen

Verzekeringen

Automatisering

Verzekeringen

Verzekeringen

Verzekeringen

Verzekeringen

Verzekeringen

Diversen

Telecommunicatie

Overheid

 

 

 

Algemeen:

Werkervaring in Engels-, Frans-, Spaans- en Portugees sprekende landen.

Werkervaring Z-O Afrika, W-Afrika, C-Amerika, Nw-Zeeland, Belarus.

Ervaring projectleiding, projectevaluatie. (internationale ontwikkelingsprojecten)

 

Via een PION cursus Cobol Mainframe Ontwikkelaar in 1997 een tweede loopbaan begonnen als IT -professional.  Na een korte tijd ingezet te zijn als COBOL-II programmeur bij het AEGON FN LCE team, ingezet als systeem en applicatiebeheerder bij de Stafafdeling Personeelsbeleid Nederland. Mijn taken waren daar het onderhouden van de in gebruik zijn databases (Access, Progress, Essbase) en het aanleveren van rapportages voor het Management aangaande het personeel en ziekteverzuim.  Deze opdracht uitgevoerd tot April 2002. Daarna enkele opdrachten bij AEGON en SFS voor het bouwen van applicaties in MSAccess.

 

In te zetten bij:

PL Projectleiding

 

IA Informatie Analyse

X

FO Functioneel Ontwerp

X

TO Technisch Ontwerp

X

PR Programmeren

X

SE Software Engineering

 

 

Periode

 :Mei 2002 - Februari 2003

Bedrijf

:A&O Services

Branche

:Verzekeringen

Toepassing

:Verzekeringsystemen

Functies

:Applicatieprogrammeur

Programmeertalen

:Visual Basic/SQL; COBOL, RDB-SQL,JCL

DB/DC-systemen

:Access 95/97, RDB

Hardware

:PC, Vax

Operating Systemen

:Windows, Unix

 

Werkzaamheden:

Onderhoud en beheer diverse RDB systemen. Bouw van office automation (Outlook, Access)

 

Mijn specifieke taken:

-samen met de opdrachtgever een functioneel ontwerp maken aan de hand van de business rules en functionele eisen

- een technisch ontwerp maken

- de database inrichten

- de achterliggende code in Word en Access programmeren

- testen,

- implementeren

- nazorg

 

 

 

Periode

:Maart 2002 - April 2002

Bedrijf

:SFS

Branche

:Verzekeringen

Toepassing

:Verzekeringssysteem

Functies

:Applicatieprogrammeur

Programmeertalen

:VBA

DB/DC-systemen

:MS Access

Hardware

:PC

Operating Systemen

:Windows

Tools

:Vis. SourceSafe

 

Werkzaamheden:

De opdracht hield in het met een projectteam van 3 personen aanpassen van de bestaande applicatie aan de nieuwe tariefstructuur van de Algemene Nabestaanden Wet verzekering. Mijn specifieke taken waren het aanpassen van een deel van de user interface aan de veranderde business rules en database structuur.  Daarvoor moest worden geprogrammeerd in VBA en getest.

 

 

 

Periode

:Februari 2002 - Februari 2002

Bedrijf

:SFS

Branche

:Verzekeringen

Toepassing

:Klanten Informatiesysteem

Functies

:Applicatieprogrammeur

Programmeertalen

:VBA

DB/DC-systemen

:MS Access

Hardware

:PC

Operating Systemen

:Windows

Tools

:Visual SourceSafe

 

Werkzaamheden:

Een zelfstandige opdracht. In overleg met de systeemeigenaar de functionaliteit van een bestaande toepassing in MS Access: SLIS (Schilders Leden Informatiesysteem) uitgebreid met nieuwe functionaliteit (interactie MS Access en Excel) en veranderde business rules. Mijn taak bestond uit:

-het opstellen van het TO aan de hand van het FO -het programmeren

-testen

-nazorg

-schrijven van de functionele documentatie

 

 

 

Periode

:November 2001 - December 2001

Bedrijf

:AEGON Personeelsbeleid

Branche

:Verzekeringen

Toepassing

:Personeelsinformatiesysteem

Functies

:Applicatieprogrammeur, Functioneel ontwerper

Programmeertalen

:VBA, Visual Basic 6.0

DB/DC-systemen

:Access 95/97

Hardware

:PC

Operating Systemen

:Windows 95, Windows NT

 

Werkzaamheden:

Een zelfstandige opdracht voor het ontwerpen en bouwen van een applicatie in Visual Basic voor het mail mergen van de salarisherzieningsbrieven t.b.v. alle bedrijfsonderdelen van AEGON.

 

Mijn specifieke taken waren:

- opstellen in overleg met de klant van de FO en TO.

- programmeren en bouwen van de front-end applicatie in VB 6.0

- programmeren van een back-end applicatie voor het valideren aangeleverde gegevens

- inrichten achterliggende database (Acces 95)

- opstellen functionele en technische documentatie.

- maken van de het samenvoeg hoofdbestand in Word.

- testen

- implementatie

- nazorg

 

 

 

Periode

:Oktober 2001 - November 2001

Bedrijf

:SFS

Branche

:Verzekeringen

Toepassing

:Premie-Verzekerings-Systeem

Functies

:Applicatieprogrammeur

Programmeertalen

:VBA, SQL

DB/DC-systemen

:Access 95/97

Hardware

:PC

Operating Systemen

:Windows

Tools

:MS Access

 

Werkzaamheden:

Een zelfstandige opdracht, waarbij in overleg met de klant een aantal (action)queries werden gemaakt en uitgevoerd voor de aanlevering van klantgegevens aan de functionele beheerder van het Premiespaarloon systeem SAMS. Enkele queries werden vastgelegd in een MS Access applicatie met VBA voor latere (herhaalde) executie.

 

 

 

Periode

:August 2001 - Februari 2002

Bedrijf

:AEGON Personeelsbeleid

Branche

:Verzekeringen

Toepassing

:Management-Informatiesysteem

Functies

:Systeembeheerder

Methoden

:Datawarehousing

Programmeertalen

:VBA, SQL

DB/DC-systemen

:Essbase, Access 95/97

Hardware 

:PC

Operating Systemen

:Windows

 

Werkzaamheden:

Inzet 2 dagen in de week. Vervolg zelfstandige opdracht november 1998 juni 2001, i.v.m. ontslag opvolger.

Onderhoud en ontwikkeling van de Management Informatie Systemen bij  AEGON Personeelsbeleid Nederland.

Voeden van de Essbase (Hyperion) modules met maandelijkse afslagen van het Personeels Registratie en Informatie Systeem (PeopleSoft).

 

Bouwen van modules (cubes) voor OLAP van salaris-, sterkte- en verzuimgegevens. 

 

Bouwen van  interfaces in MS Access voor de data invoer vanuit ARBO2000 & Peoplesoft  naar de Essbase database.

 

De OLAP cubes kunnen via IP/TCP met een viewer van Temtec door elk business onderdeel van AEGON worden geraadpleegd. Onderhoud van de software, bouwen van de views, simpele training op de werkplek, ondersteuning en toewijzing van bevoegdheden werd door mij gedaan.

 

 

 

Periode

:Augustus 2001 - Februari 2002

Bedrijf

:AEGON Personeelsbeleid

Branche

:Verzekeringen

Toepassing

:Ziekteverzuimsysteem

Functies

:Systeembeheerder

Programmeertalen

:VBA

DB/DC-systemen

:Access 95/97, Essbase

Hardware

:PC

Operating Systemen

:Windows

 

Werkzaamheden:

Inzet van 2 dagen per week. Voortzetting vorige werkzaamheden november 1998 juni 2001, i.v.m. ontslag opvolger.

 

Onderhoud en beheer van de applicatie ARBO2000 (Prevalent) systeem van de interne Arbodienst van AEGON, en functioneel beheer van AEVRIS (AEGON verzuim registratie en informatie systeem). ARBO2000 is een ziekteverzuim registratie systeem voor ARBO diensten.

 

Verzuimgegevens worden in eerste instantie ingevoerd via een intranet applicatie: AEVRIS (Roccade Finance). De interfaces tussen AEVRIS, ARBO2000 en PeopleSoft zijn door mij gebouwd in MS Access.

 

Gegevens vanuit ARBO2000 worden via een interface in een cube van Essbase geladen voor het maken van de verzuimstatistieken volgens het NIA (Nederlands Instituut van Artsen).

 

 

 

Periode

:July 2001 - July 2001

Bedrijf

:PinkRoccade Finance Sequoia Services

Branche

:Automatisering

Toepassing

:Urenregistratiesysteem

Functies

:Applicatieprogrammeur

Programmeertalen

:VBA

DB/DC-systemen

:Access 95/97

Hardware

:PC

Operating Systemen

:Windows

 

Werkzaamheden:

Een zelfstandige VIP opdracht. Uitbreiding functionaliteit van het urenregistratiesysteem, gebouwd in Access en Excel aan de hand van een FO. De TO werd door mij opgesteld. 

Specifieke Taken:

- aan de hand van het FO een oplossing aandragen

- maken TO

- programmeren in VBA

- testen van de applicatie

 

 

 

Periode

:Juni 1999 - Januari 2000

Bedrijf

:AEGON

Branche

:Verzekeringen

Toepassing

:Salaris- en HRM systeem

Functies

:Applicatieprogrammeur

Programmeertalen

:SQL, VBA

DB/DC-systemen

:MS Access

Tools

:MS Office

 

Werkzaamheden:

Zelfstandig ontwerpen en bouwen van een applicatie in MS Access voor de automatisering van de salaris herzieningsprocedures t.b.v. alle bedrijfsonderdelen van AEGON. Rapportage van relevante gegevens, invullen van nieuwe gegevens en uploaden van de uiteindelijke gegevens in het Personeels Registratie en Informatie Systeem (PeopleSoft).

 

Zelfstandig ontwerpen en bouwen van een applicatie in MS Access voor het onderhoud van het Management Potentieel Bestand. Ontwerpen van formulieren voor het invullen van gegevens, automatisering van invoer van gegevens uit het Personeels Registratie en Informatie Systeem (PeopleSoft) het ontwerpen en maken van overzicht- en statistische rapportages ten behoeve van het management.

 

 

 

Periode

:Januari 1999 - Juni 1999

Bedrijf

:AEGON

Branche

:Verzekeringen

Toepassing

:Internet

Functies

:Beheerder

Programmeertalen

:HTML,JavaScript

Tools

:Textpad, HTML Editor

 

Werkzaamheden:

Up-to-date houden van de Medewerkers intranet site en de Internet Vacature site van AEGON/PN. Mijn specifieke taken waren het handmatig aanpassen van teksten en illustraties op de pagina's, het eventueel programmeren van java applets, het laden van nieuwe pagina’s en onderhoud van de hyperlinks.

 

 

 

Periode

:November 1998 - Juni 2001

Bedrijf

:AEGON

Branche

:Verzekeringen

Toepassing

:Ziekteregistratiesysteem

Functies

:Systeembeheerder, Functioneel Applicatiebeheerder

Programmeertalen

:VBA

DB/DC-systemen

:Progress

Hardware

:PC

Operating Systemen

:Windows

 

Werkzaamheden:

Een zelfstandige opdracht voor het onderhoud en beheer van de applicatie ARBO2000 (Prevalent) systeem van de interne Arbodienst van AEGON, en functioneel beheer van AEVRIS (AEGON verzuim registratie en informatie systeem). ARBO2000 is een ziekteverzuim registratie systeem voor ARBO diensten.

 

Ziek- en betermeldingen worden in eerste instantie ingevoerd via een intranet applicatie: AEVRIS (Roccade Finance). De interfaces tussen AEVRIS, ARBO2000 en PeopleSoft HRMS-systeem van AEGON werden door mij gebouwd in MS Access en vervolgens onderhouden.  

 

Dagelijks worden de geregistreerde ziek- en betermeldingen vanuit AEVRIS geladen in ARBO2000.

Wekelijkse worden de personeelsgegevens van ARBO2000 ververst en aangevuld.

Maandelijks wordt de Essbase database ververst met personeels- en organisatiegegevens.

Gegevens vanuit ARBO2000 worden via een interface in een cube van Essbase geladen voor het maken van de verzuimstatistieken volgens het NIA (Nederlands Instituut van Artsen).

 

 

 

Periode

:November 1998 - Juni 2001

Bedrijf

:AEGON

Branche

:Verzekeringen

Toepassing

:Management-Informatiesysteem

Functies

:Systeembeheerder, Applicatieprogrammeur

Methoden

:Data Mining, Data Modelling, Data warehousing, OLAP

Programmeertalen

:VBA, Progress, Visual Bas/SQL

DB/DC-systemen

:Access 95/97, Essbase, Progress

 

Werkzaamheden:

Zelfstandige opdracht. Onderhoud en ontwikkeling van de Management Informatie Systemen bij  AEGON Personeelsbeleid Nederland.

Voeden van de Essbase (Hyperion) modules met maandelijkse afslagen van het Personeels Registratie en Informatie Systeem (PeopleSoft).

 

Ontwerpen en bouwen van modules (cubes) voor OLAP van salaris-, sterkte- en verzuimgegevens. 

 

Ontwerpen en bouwen van  interfaces in MS Access voor de data-invoer vanuit ARBO2000 & Peoplesoft  naar de Essbase database.

 

De OLAP cubes kunnen via IP/TCP met een viewer van Temtec door elk business onderdeel van AEGON worden geraadpleegd. Onderhoud van de software, bouwen van de views, simpele training op de werkplek, ondersteuning en toewijzing van bevoegdheden werd door mij gedaan.

 

 

 

Periode

:August 1998 - November 1998

Bedrijf

:AEGON-LCE

Branche

:Verzekeringen

Toepassing

:Vakantiehuizenssysteem

Functies

:Programmeur

Methoden 

:Struct. Program.

Programmeertalen

:COBOL II

DB/DC-systemen

:IDMS

Hardware

:IBM Mainframe

Operating Systemen

:VSE series

Tools

:TSO/ISPF

 

Werkzaamheden:

Toegevoegd aan het LCE team van AEGON FN.

Mijn taken waren het aanbrengen en testen van wijzigingen en Y2K aanpassingen in bestaande COBOL programma's.  Hercompilatie van bestaande programmatuur van COBOL 74 naar COBOL 85.

 

 

 

Periode

:Maart 1990 - August 1994

Bedrijf

:WinBBS Rotterdam

Branche

:Telecommunicatie

Toepassing

:Elektronisch nieuwsbrievensysteem

Functies

:Ontwikkelaar

Methoden

:Structureel Design

Operating Systemen

:Windows

Tools

:MS Office, MS Help 4.02

 

Werkzaamheden :

Het maken van Electronische tijdschriften in Windows Online Help formaat voor een Bulletin Board System (WinBBS). Maandelijkse uitgave met voornamelijk software reviews.

 

 

 

Periode

:August 1987 - Juni 1995

Bedrijf

:BUZA

Branche

:Overheid

Toepassing

:Diversen

Functies

:Projectleider

DB/DC-systemen 

:dBase

Operating Systemen

:DOS

 

Werkzaamheden :

Onderhoud computers en  Software voor een Platteland Ontwikkeling Project in Kaapverdië (Ministerie van Buitenlandse Zaken, DGIS). Belangrijkste software: WP 5.0, Lotus 123, DOS. Dbase III.

 

 


terug naar homepage